Sternlesmakt
13. / 14. Dezember 2008

 

 

Stand du comité de jumelage (en milieu)
Marché de Noël 2008
Wolframs-Eschenbach 

 

 

Stand des Partnerschaftskreises (Mitte)
Weihnachtsmarkt 2008
Wolframs-Eschenbach

 © Copyright by: Partnerschaftskreis Donzenac - Wolframs-Eschenbach e. V. - Dezember 2008 (sw)
Vereinsregister: Ansbach VR 200109 -
info@partnerschaftskreis-we.de